Polityka prywatności

  Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie internetowym
  BCS Nieruchomości sp. z o.o.

  BCS Nieruchomości sp. o.o., dalej „Spółka” lub „my”, przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową (dalej “Serwis”).

  Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z wymogami art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO” lub „Rozporządzenie ogólne”)

  Administrator danych i dane kontaktowe

  Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i metodach przetwarzania danych osobowych, jest:

  BCS Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą ul. Ksawerów 21 L, 02-656 Warszawa,
  Można się z nami skontaktować:

  • telefonicznie pod numerem tel. 17 779 63 37,

  • pisemnie kierując korespondencję na adres powyżej

  • pod adresem email: rodo@bcs-nieruchomosci.pl,

  Gromadzenie danych

  Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez dane są przetwarzane zgodnie z prawem dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

  Wszelkie dane pochodzące od użytkowników serwisu gromadzone są na dwa sposoby:

  • informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika – o podanie danych osobowych prosimy użytkowników korzystających z formularzy rejestracyjnych i kontaktowych,
  • informacje uzyskiwane podczas korzystania z Serwisu – wśród nich mogą być:
   • informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego,
   • informacje pobierane przez narzędzie Google Analytics w procesie monitorowania statystyk odwiedzin strony internetowej,
   • adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią,
   • pliki tekstowe (ang. “cookies”) wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej.

  Dane osobowe

  W czasie korzystania z Serwisu jako użytkownik możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych na przykład podczas wypełniania formularza kontaktowego lub formularz zgłoszenia awarii. Dane osobowe przekazane za pośrednictwem formularzysą przetwarzane wyłącznie w celach prowadzenia korespondencji/udzielenia odpowiedzi wykonania stosowanych działań w zakresie wynikającym ze złożonego zapytania lub przyjętego zgłoszenia awarii. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez użytkownika składającego zapytanie.

  Kontaktując się z nami metodami podanymi na stronie (formularze, adres e-mail, telefon) Użytkownik przekazuje nam swoje dane osobowe i wyraża zgodę na przetwarzanie ich przez nas oraz oświadcza, że informacje podane przez niego są zgodne z prawdą. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

  W związku ze złożonym zapytaniem lub zgłoszeniem awarii możemy przekazywać dane w niezbędnym zakresie podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług i naszym zaufanym partnerom. Możemy przekazać Państwa dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: pracownikom i współpracownikom, serwisom technicznym realizującym obsługę zgłoszeń napraw lub konserwacji, podmiotom świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne dla Zarządcy, podmiotom świadczącym usługi z dziedziny księgowości i rachunkowości, kancelariom prawnym,

  Mechanizm cookies

  Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

  • Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.
  • Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników Serwisów.
  • Przechowujemy pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:
   • właściwego dopasowania Serwisu do potrzeb użytkowników,
   • zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika,
   • tworzenia statystyk oglądalności Serwisu.
  • Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.

  Wykorzystywanie danych

  • Dane zbierane w naszym Serwisie służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony Serwisów.

  • Dostęp do danych posiada także firma Google Inc. (poprzez wykorzystywanie do celów statystycznych funkcjonalności Google Analytics).

  • W ramach Serwisu możemy umieszczać przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in.: wtyczki portali społecznościowych (Facebook, Twitter czy Google+), mapy (Google Maps), filmy (Youtube). Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie informacji o użytkownikach do ww. zewnętrznych podmiotów.

  • Na podstawie informacji uzyskanych w ramach Serwisu możemy sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być udostępniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

  Bezpieczeństwo

  • Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób do tego nieupoważnionych.Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczenia przed udostępnieniem danych osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

  • Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Serwis przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwery, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. 

  • Serwis zawiera odnośniki do innych stron internetowych (innych wspólnot lub podmiotów współpracujących). Rekomendujemy, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności.

  Zmiana ustawień w przeglądarce

  Użytkownicy Serwisów w każdej chwili mogą zmienić swoje ustawienia dotyczące plików cookies.

  Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w poszczególnych przeglądarkach. Poniżej instrukcje zarządzania ustawieniami cookies dla najczęściej stosowanych przeglądarek:

  Internet ExplorerChromeSafariFirefoxOpera
  Dla urządzeń mobilnych (smart fony i tablety):
  AndroidSafariWindows PhoneBlackberry

  Uprawnienia Użytkownika:

  Spółka zapewnia użytkownikom realizację ich praw wynikających z przepisów Rozdziału III Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), w szczególności prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do odwołania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadkach określonych w przepisach rozporządzenia.

  Ponadto każdy użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych), w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych w trybie przewidziany przez Urząd.

  Powyższe uprawnienia Użytkownik może realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z nami pod adresem e-mail: rodo@bcs-nieruchomosci.pl